Paieška

Praktikos planai

BIOTECHNOLOGO (BALTYMŲ GAMYBOS PADALINYJE) Biotechnologo praktikos tikslas – padėti būsimam biotechnologui sėkmingai integruotis į darbo rinką, susiejant jo turimas žinias su praktine veikla farmacijos įmonėje, ir tokiu būdu ugdant jo įgūdžius, reikalingus atlikti jaunesniojo biotechnologo funkcijas. BIURO ADMINISTRAVIMO SPECIALISTAS Šiame praktikos plane apibrėžiamos veiklos daugiausiai atitinka biuro administratoriaus pareigas, kurios atitinka praktikanto išsilavinimą ir įgūdžius. BUHALTERINĖS APSKAITOS SPECIALISTAS Šiame praktikos plane apibrėžiamos veiklos daugiausiai atitinka buhalterio asistento pareigas, kurios atitinka praktikanto išsilavinimą ir įgūdžius. DIDŽIŲJŲ DUOMENŲ ANALITIKO (PASLAUGŲ ĮMONĖJE) Didžiųjų duomenų analitiko praktikos tikslas – padėti būsimam didžiųjų duomenų analitikui sėkmingai integruotis į darbo rinką, susiejant jo turimas žinias su praktine veikla paslaugų įmonėje ir tokiu būdu ugdant jo įgūdžius, reikalingus atlikti jaunesniojo didžiųjų duomenų analitiko funkcijas. GAMYBOS ĮRENGINIŲ TECHNIKO-MECHANIKO Gamybos įrenginių techniko-mechaniko praktikos tikslas – padėti būsimam gamybos įrenginių technikui-mechanikui sėkmingai integruotis į darbo rinką, susiejant jo turimas žinias su praktine veikla gamybos įmonėje ir tokiu būdu ugdant jo įgūdžius, reikalingus atlikti jaunesniojo techniko-mechaniko funkcijas. GAMYBOS KOKYBĖS INŽINIERIAUS Gamybos kokybės inžinieriaus praktikos tikslas – padėti būsimam gamybos kokybės inžinieriui sėkmingai integruotis į darbo rinką, susiejant jo turimas žinias su praktine veikla gamybos įmonėje ir tokiu būdu ugdant jo įgūdžius, reikalingus atlikti jaunesniojo gamybos kokybės inžinieriaus funkcijas. INSTRUKCIJA (TIPINIS PRAKTIKOS PLANAS) Praktikos planas – tai įrankis, skirtas praktikantus priimančiai organizacijai aiškiai ir patogiai apibrėžti praktikos įgyvendinimą. Organizacija, vadovaudamasi konkrečios pareigybės tipiniu praktikos planu, gali jį koreguoti ar pildyti informacija, atitinkančia jos darbo nuostatas, tvarkas, principus. INSTRUKCIJA (TIPINIS SUMANIOS PRAKTIKOS PLANAS) Sumani praktika – tai komandiniu darbu ir tarpdiscipliniškumu pagrįsta studentų iš skirtingų studijų krypčių praktika, skirta išspręsti realią problemą organizacijoje. Suformulavusi problemą, organizacija sprendžia, ar organizuos sumaniąją praktiką organizacijos ribose, ar bendradarbiaus su kitomis organizacijomis (t. y. studentų komanda bus sudaryta, priimant praktikantus skirtingose organizacijoje). Sumanios praktikos metu yra ugdomi studentų specialieji profesiniai gebėjimai, tobulinami analitiniai bei realių problemų sprendimo įgūdžiai. Planuojant sumanią praktiką, dėmesys turi būti kreipiamas į: inovatyvių sprendimų taikymą studentų praktinės veiklos planavimo procese; šio proceso priežiūrai bei praktikos metų įgytų kompetencijų vertinimui. Sumanios praktikos atlikimui organizacijai(-oms) rekomenduojama priimt 3 studentus, iš kurių bent 2 studentai būtų iš skirtingų studijų krypčių. Tiek individualus, tiek komandinis studentų darbas sudarys sinergiją, ieškant efektyviausių problemos sprendimo būdų organizacijoje ir už jos ribų. Pažymėtina, kad sumanios praktikos organizavimas suteiks galimybes vystyti studentų verslumo ir inovacijų kompetencijas, kurios gali būti pritaikytos platesniuose ir aukštesnio lygmens kontekstuose nei vienoje darbovietėje ar įmonėje. INTERNETINĖS SVETAINĖS KŪRIMO (Komunikacijos specialistas) Sumanios praktikos tikslas – pasitelkiant tarpdiscipliniškumu paremtą komandinį darbą, sukurti patrauklią internetinę svetainę ir tokiu būdu susieti ir ugdyti skirtingus studentų įgūdžius, reikalingus bendrai problemai spręsti. INTERNETINĖS SVETAINĖS KŪRIMO (Web dizaineris) Sumanios praktikos tikslas – pasitelkiant tarpdiscipliniškumu paremtą komandinį darbą, sukurti patrauklią internetinę svetainę ir tokiu būdu susieti ir ugdyti skirtingus studentų įgūdžius, reikalingus bendrai problemai spręsti. INTERNETINĖS SVETAINĖS KŪRIMO (Web programuotojas) Sumanios praktikos tikslas – pasitelkiant tarpdiscipliniškumu paremtą komandinį darbą, sukurti patrauklią internetinę svetainę ir tokiu būdu susieti ir ugdyti skirtingus studentų įgūdžius, reikalingus bendrai problemai spręsti. INVESTICIJŲ PROJEKTO RENGIMO (ES paramos konsultantas) Sumanios praktikos tikslas – pasitelkiant tarpdiscipliniškumu paremtą komandinį darbą, parengti investicijų projektą ir tokiu būdu susieti ir ugdyti skirtingus studentų įgūdžius, reikalingus bendrai problemai spręsti. INVESTICIJŲ PROJEKTO RENGIMO (Finansų analitikas) Sumanios praktikos tikslas – pasitelkiant tarpdiscipliniškumu paremtą komandinį darbą, parengti investicijų projektą ir tokiu būdu susieti ir ugdyti skirtingus studentų įgūdžius, reikalingus bendrai problemai spręsti. INVESTICIJŲ PROJEKTO RENGIMO (Projektuotojas) Sumanios praktikos tikslas – pasitelkiant tarpdiscipliniškumu paremtą komandinį darbą, parengti investicijų projektą ir tokiu būdu susieti ir ugdyti skirtingus studentų įgūdžius, reikalingus bendrai problemai spręsti. IŠORĖS KOMUNIKACIJOS SPECIALISTAS Išorinės komunikacijos organizacijoje praktikos tikslas – susieti teorines komunikacijos planavimo žinias su žiniomis apie realias organizacijos komunikacijos praktikas ir praktiniais įgūdžiais. JAVA PROGRAMUOTOJO Java programuotojo praktikos tikslas – padėti būsimam Java programuotojui sėkmingai integruotis į darbo rinką, susiejant jo turimas žinias su praktine veikla informacinių ir ryšių technologijų įmonėje ir tokiu būdu ugdant jo įgūdžius, reikalingus atlikti jaunesniojo Java programuotojo funkcijas. KLIENTŲ APTARNAVIMO SPECIALISTAS BANKE Klientų aptarnavimo specialistai reikalingi daugeliui įmonių ir organizacijų: avialinijoms, bankams, parduotuvėms ir t.t., t.y. visoms klientų turinčioms organizacijoms. MacOS PALTFORMOS ADMINISTRATORIAUS MacOS platformos administratoriaus praktikos tikslas – padėti būsimam MacOS platformos administratoriui sėkmingai integruotis į darbo rinką, susiejant jo turimas žinias su praktine veikla įmonėje ir tokiu būdu ugdant jo įgūdžius, reikalingus atlikti jaunesniojo MacOS platformos administratoriaus funkcijas. MECHANIKOS INŽINIERIAUS Mechanikos inžinieriaus praktikos tikslas – padėti būsimam mechanikos inžinieriui sėkmingai integruotis į darbo rinką, susiejant jo turimas žinias su praktine veikla gamybos įmonėje ir tokiu būdu ugdant jo įgūdžius, reikalingus atlikti jaunesniojo mechanikos inžinieriaus funkcijas. PARDAVIMO VADYBININKAS Visos įmonės kuria produktus ar paslaugas ir turi rasti joms vartotojų, t. y. parduoti jas. Pardavimo veikla yra susijusi su rinkodara, kai kuriose įmonėse pardavimas įeina į rinkodaros skyriaus funkcijas.