Paieška

Studentams

Gera praktika – sistema, sukurta tam, kad profesinė praktika būtų Tau naudinga ir ateityje greičiau ir sklandžiau įsilietum į darbo rinką. Atlikus universitetų, įmonių atstovų bei studentų poreikių tyrimą, sukurta praktikos organizavimo sistema ir tinklalapis www.gerapraktika.lt, sudarantis galimybę efektyviau ir lengviau organizuoti praktiką. Jis padės Tau rasti įmones, galinčias priimti praktikantus, užmegzti su jomis kontaktą, elektroniniu būdu atlikti kai kuriuos būtinus veiksmus.

Tinklalapyje www.gerapraktika.lt:

  • rasi įmonių pateiktus praktikos skelbimus su siūlomomis praktikos vietomis ir planais;
  • pateiksi paraiškas į norimas praktikos vietas;
  • galėsi susirašinėti su įmonėmis, su kuriomis tarsiesi dėl praktikos vietos;
  • rasi trišalės praktikos sutarties ruošinį;
  • matysi su įmone suderintą praktikos planą ir tvarkaraštį;
  • galėsi pateikti įmonei tarpines ataskaitas ir galutinę praktikos ataskaitą;
  • galėsi įvertinti įmonę, kurioje atlikai praktiką;
  • galėsi išsispausdinti pažymėjimą apie atliktą praktiką.

Išsami informacija apie tai, kaip naudotis tinklalapiu bei patarimai, susiję su kiekvienu praktikos etapu (paieška, planavimu, atlikimu bei įvertinimu) pateikiami atmintinėje.

„Gera praktika“ sukurta projekto „Studijų praktikų organizavimo tobulinimas ir profesinių praktikų įgyvendinimas (gerapraktika.lt)“ metu. Jį inicijavo Lietuvos darbdavių konfederacija – didžiausia smulkiajam ir vidutiniam verslui atstovaujanti organizacija Lietuvoje, vienijanti daugiau nei 1800 įmonių ir asocijuotų verslo struktūrų.

Konfederacija, atstovaudama savo narių interesams, aktyviai reaguoja į Lietuvos verslo aplinkos pokyčius, inicijuoja ne tik savo nariams, bet ir kitiems šalies verslo subjektams naudingus projektus. Viena iš verslui aktualių sričių – studentų profesinė praktika.

Kviečiame prisijungti prie GEROS PRAKTIKOS ir linkime, kad praktika taptų sėkmingos karjeros tramplinu!

Projekto partneriai: Marijampolės kolegija, Vilniaus kolegija, Utenos kolegija, Mykolo Romerio universitetas, Šiaulių valstybinė kolegija, Vytauto Didžiojo universitetas.

Projektas vykdomas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ įgyvendinimo priemonę 09.3.1-ESFA-K-731 „Studijų kokybės gerinimas“. Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.

Jeigu turi klausimų, kreipkitės į portalo administratorių, parašydami laišką el. pašto adresu info@gerapraktika.lt.