Paieška

BIOTECHNOLOGO (BALTYMŲ GAMYBOS PADALINYJE)

Biotechnologo praktikos tikslas – padėti būsimam biotechnologui sėkmingai integruotis į darbo rinką, susiejant jo turimas žinias su praktine veikla farmacijos įmonėje, ir tokiu būdu ugdant jo įgūdžius, reikalingus atlikti jaunesniojo biotechnologo funkcijas.
Užduotis Atsakomybės lygis Detalizavimas / rezultatai
Stebėjimas Asistavimas Savarankiškas darbas
Susipažinimas su padalinyje įgyvendinamais procesais
Pagalba ruošiant tirpalus
Pagalba ruošiant chromatografinius sorbentus
Pagalba ruošiant chromatografines kolonas, chromatografines sistemas, filtravimo sistemas ir kitą įrangą darbui ir sutvarkant ją po darbo (pvz., plovimas, sanitizavimas)
Pagalba atliekant paruošiamuosius darbus sintezei/gryninimui/koncentravimui/formulavimui
Susipažinimas su cheminių reakcijų atlikimu
Pagalba fasuojant produktus
Pagalba rengiant gamybos protokolus
Dalyvavimas komandos susirinkimuose