Paieška

INVESTICIJŲ PROJEKTO RENGIMO (Projektuotojas)

Sumanios praktikos tikslas – pasitelkiant tarpdiscipliniškumu paremtą komandinį darbą, parengti investicijų projektą ir tokiu būdu susieti ir ugdyti skirtingus studentų įgūdžius, reikalingus bendrai problemai spręsti.
Užduotis Atsakomybės lygis Detalizavimas / rezultatai
Stebėjimas Asistavimas Savarankiškas darbas
Susipažinimas su problema ir jos priežasčių identifikavimas
Sprendimo būdų nustatymas
Investicijų projekto rengimas
Sprendinių projektavimas
Pasiruošimas tarpiniam pristatymui
Tarpinis parengto investicijų projekto pristatymas
Investicijų projekto tikslinimas
Sprendinių projektavimas
Pasiruošimas galutiniam pristatymui
Galutinis parengto investicijų projekto pristatymas