Paieška

INVESTICIJŲ PROJEKTO RENGIMO (ES paramos konsultantas)

Sumanios praktikos tikslas – pasitelkiant tarpdiscipliniškumu paremtą komandinį darbą, parengti investicijų projektą ir tokiu būdu susieti ir ugdyti skirtingus studentų įgūdžius, reikalingus bendrai problemai spręsti.
Užduotis Atsakomybės lygis Detalizavimas / rezultatai
Stebėjimas Asistavimas Savarankiškas darbas
Susipažinimas su problema ir jos priežasčių identifikavimas
Sprendimo būdų nustatymas
Investicijų projekto rengimas
Aprašomųjų dalių rengimas
Pasiruošimas tarpiniam pristatymui
Tarpinis parengto investicijų projekto pristatymas
Investicijų projekto tikslinimas
Aprašomųjų dalių rengimas
Pasiruošimas galutiniam pristatymui
Galutinis parengto investicijų projekto pristatymas