Paieška

GAMYBOS ĮRENGINIŲ TECHNIKO-MECHANIKO

Gamybos įrenginių techniko-mechaniko praktikos tikslas – padėti būsimam gamybos įrenginių technikui-mechanikui sėkmingai integruotis į darbo rinką, susiejant jo turimas žinias su praktine veikla gamybos įmonėje ir tokiu būdu ugdant jo įgūdžius, reikalingus atlikti jaunesniojo techniko-mechaniko funkcijas.
Užduotis Atsakomybės lygis Detalizavimas / rezultatai
Stebėjimas Asistavimas Savarankiškas darbas
Susipažinimas su įmonėje eksploatuojamais gamybos įrenginiais ir jų sistemomis
Susipažinimas su įmonėje naudojama kompiuterizuota techninės priežiūros sistema
Susipažinimas su gamybos įrenginių eksploatavimo ir priežiūros instrukcijomis
Gamybos įrenginių prevencinės priežiūros atlikimas
Gamybos įrenginių trikdžių nustatymas
Gamybos įrenginių trikdžių šalinimas
Gamybos įrenginių prevencinės priežiūros atlikimas savarankiškai
Gamybos įrenginių trikdžių nustatymas, pasiūlant problemos sprendimą
Gamybos įrenginių savarankiškas trikdžių šalinimas
Įrenginių detalių ir įrankių planavimas ir užsakymų atlikimas
Įrenginių eksploatavimo ir priežiūros ataskaitos rengimas
Dalyvavimas komandos susirinkimuose