Paieška

JAVA PROGRAMUOTOJO

Java programuotojo praktikos tikslas – padėti būsimam Java programuotojui sėkmingai integruotis į darbo rinką, susiejant jo turimas žinias su praktine veikla informacinių ir ryšių technologijų įmonėje ir tokiu būdu ugdant jo įgūdžius, reikalingus atlikti jaunesniojo Java programuotojo funkcijas.
Užduotis Atsakomybės lygis Detalizavimas / rezultatai
Stebėjimas Asistavimas Savarankiškas darbas
Java kodavimo pratimų atlikimas
Java kodavimo pratimų atlikimas
Programinės įrangos kūrimo įrankių nustatymas
Mokymasis naudoti „JUnit“ biblioteką
Testavimu pagrįsto programavimo taikymas
Objektinio programavimo principų taikymas naudojant Java
Technologijos paketo nustatymas
Programavimo užduočių, susijusių su Spring ir Hibernate karkasų, JFS technologijų taikymu atlikimas
Programos kūrimas, taikant System Development Life Cycle
Dalyvavimas komandos susirinkimuose