Paieška

Apie projektą

Siekdama spręsti specialistų rengimo problemas, Lietuvos darbdavių konfederacija inicijavo studijų praktikų organizavimo sistemos tobulinimą ir profesinių praktikų įgyvendinimo projektą. Gera praktika – sistema, sukurta tam, kad profesinė praktika būtų organizuojama efektyviai. Ji universali ir lengvai pritaikoma daugelyje įstaigų, tiek ruošiančių specialistus, tiek priimančių praktikantus.

2010-2012 metais Konfederacijos įgyvendinto VESP projekto rezultate buvo sukurta integruota profesinių praktikų organizavimo sistema „Gera praktika“. Nuo 2011 metų www.gerapraktika.lt yra itin intensyviai naudojama aukštųjų mokyklų, darbdavių ir praktikantų. Sistemos pirmavimą savo kategorijoje neginčijamai įrodo jos naudotojų skaičiai (virš 13,5 tūkstančio praktikantų, virš 2,2 tūkstančio darbdavių ir 81 aukštoji mokykla).

Sparti technologijų plėtra saugumo, daugiaterpiškumo, integracijos su socialiniais tinklais ir kitose srityse sukūrė neabejotiną poreikį atnaujinti sistemos technologinę platformą. Atlikus universitetų ir įmonių atstovų bei studentų poreikių tyrimą, 2018-2019 metais sistema buvo atnaujinta ir pritaikyta šių dienų studentų, aukštųjų mokyklų ir įmonių poreikiams efektyviai organizuoti praktikas: įmonėms – rasti tinkamus praktikantus ir parinkti jiems užduotis, studentams – susirasti praktikos vietas, universitetams – administruoti praktikų procesą.

Ypatingas dėmesys skiriamas praktikantus priimančių įmonių darbo organizavimui: buvo parengti detalūs įvairių sričių tipiniai praktikų planai, daug dėmesio skirta parengti ir pritaikyti naudoti sumaniųjų praktikų planus, atnaujinti sistemoje buvę praktikų planai. Taip pat patobulinta praktikas organizuojančių įmonių sertifikavimo sistema, kuri darbdaviams padės siekti kokybiško praktikų įgyvendinimo, o studentams – pasirinkti tinkamą praktikos vietą, kurioje atsakingai žiūrima į praktikanto ugdymą.

Siekiama ne tik gerinti studentų parengimo kokybę, bet ir padėti įmonėms organizuoti darbuotojų atranką, o studentams – įsidarbinti. Informacinėje sistemoje www.gerapraktika.lt bus saugomi duomenys apie praktiką atlikusius studentus bei jų įvertinimą. Taigi, praktikantus per šią sistemą priimančių įmonių personalo darbuotojai visuomet turės prieinamą informaciją apie potencialius kandidatus į laisvas darbo vietas.

Taip pat projekto įgyvendinimo metu ypatingas dėmesys skiriamas aukštųjų mokyklų praktikų vadovų ir darbdavių mentorių bendradarbiavimui vykdomų profesinių praktikų metu, įgyvendinami darbdavių mentorių mokymai, siekiant jiems suteikti būtinas žinias ir kompetencijas reikalingas ne tik praktikantų mokymui, stebėjimui, vertinimui atlikti, bet ir naudotis sistema www.gerapraktika.lt

Projekto uždavinys - praktikų darbo vietose, įskaitant praktikos vadovų ir mentorių bendradarbiavimą, organizavimas naudojantis praktikų sistema gerapraktika.lt

Projekto veiklos:

  1. Praktikų metodikų ir praktikų organizavimo sistemos gerapraktika.lt atnaujinimas, įdiegiant naujoves;
  2. Studentų praktikų organizavimas, įgyvendinant aktyvų praktikos vadovų bei mentorių bendradarbiavimą.

Projektą „Studijų praktikų organizavimo tobulinimas ir profesinių praktikų įgyvendinimas“ vykdo Lietuvos darbdavių konfederacija.

Projekto partneriai: Marijampolės kolegija, Vilniaus kolegija, Utenos kolegija, Mykolo Romerio universitetas, Šiaulių valstybinė kolegija, Vytauto Didžiojo universitetas.

Projektas vykdomas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ įgyvendinimo priemonę 09.3.1-ESFA-K-731 „Studijų kokybės gerinimas“.

Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.