Paieška

Apie projektą

Siekdama spręsti specialistų rengimo problemas, Lietuvos verslo darbdavių konfederacija inicijavo praktikos organizavimo sistemos vadybos ir ekonomikos programų studentams kūrimą. Pagal šį modelį vykdomą praktiką gali atlikti ir kitų sričių studentai. Gera praktika – sistema, sukurta tam, kad profesinė praktika būtų organizuojama efektyviai. Ji universali ir lengvai pritaikoma daugelyje įstaigų, tiek ruošiančių specialistus, tiek priimančių praktikantus.

Atlikus universitetų ir įmonių atstovų bei studentų poreikių tyrimą, parengta praktikos organizavimo sistema, sukurtas tinklalapis www.gerapraktika.lt, planuojami įmonių ir universitetų darbuotojų mokymai. Sukurtos praktikų organizavimo priemonės padės įmonėms, studentams ir universitetams efektyviai vykdyti praktikas: įmonėms – rasti tinkamus praktikantus ir parinkti jiems užduotis, studentams – susirasti naudingos praktikos vietas, universitetams – administruoti praktikų procesą.

Ypatingas dėmesys skiriamas praktikantus priimančių įmonių darbo organizavimui: parengti detalūs įvairių sričių specialistų praktikų planai, vieninga ataskaitų rengimo, vertinimo dokumentacija, praktikantų adaptavimo knyga ir kt. Be to, kuriama praktikas organizuojančių įmonių sertifikavimo sistema, kuri darbdaviams padės siekti kokybiško praktikų įgyvendinimo, o studentams – pasirinkti tinkamą praktikos vietą, kurioje atsakingai žiūrima į praktikanto ugdymą.

Naujuoju modeliu siekiama ne tik gerinti studentų parengimo kokybę, bet ir padėti įmonėms organizuoti darbuotojų atranką, o studentams – įsidarbinti. Informacinėje sistemoje www.gerapraktika.lt bus saugomi duomenys apie praktiką atlikusius studentus bei jų įvertinimą. Taigi, praktikantus per šią sistemą priimančių įmonių personalo darbuotojai visuomet turės prieinamą informaciją apie potencialius kandidatus į laisvas darbo vietas.

Projekto veiklos:

  1. studentų profesinės praktikos organizavimo modelio kūrimas;
  2. studentų praktikų organizavimo modelį palaikančio tinklalapio kūrimas;
  3. praktikos proceso dalyvių parengimas;
  4. sukurto praktikos modelio diegimas ir atlikimo organizavimas.

Projektą „Vadybos ir ekonomikos studijų programų profesinės praktikos organizavimo modelio kūrimas ir diegimas“ vykdo Lietuvos verslo darbdavių konfederacija.

Projekto partneriai: ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas, Vilniaus kolegija, Socialinių mokslų kolegija, V. A. Graičiūno aukštoji vadybos mokykla, Alytaus kolegija, AB „Ūkio bankas“, UAB „SK Impeks Medicinos diagnostikos centras“, UAB „Neo Aljansas“, UAB „Mineraliniai vandenys“, AB „Stumbras“.

Projektas vykdomas pagal Lietuvos 2007-2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategijos Žmogiškųjų išteklių veiksmų programos prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ priemonę VP1-2.2-ŠMM-07-K „Studijų kokybės gerinimas, tarptautiškumo didinimas“.

Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.