Paieška

DIDŽIŲJŲ DUOMENŲ ANALITIKO (PASLAUGŲ ĮMONĖJE)

Didžiųjų duomenų analitiko praktikos tikslas – padėti būsimam didžiųjų duomenų analitikui sėkmingai integruotis į darbo rinką, susiejant jo turimas žinias su praktine veikla paslaugų įmonėje ir tokiu būdu ugdant jo įgūdžius, reikalingus atlikti jaunesniojo didžiųjų duomenų analitiko funkcijas.
Užduotis Atsakomybės lygis Detalizavimas / rezultatai
Stebėjimas Asistavimas Savarankiškas darbas
Susipažinimas su įmonės teikiamomis paslaugomis
Susipažinimas su įmonėje naudojama technine ir programine įranga
Susipažinimas su įmonės veikloje naudojamais matematikos, informatikos ir ekonomikos metodais
Susipažinimas su iškeltomis problemomis, kurias reikia išspręsti
Darbo plano parengimas
Duomenų apie paslaugos pasirinkimą sąlygojančius veiksnius surinkimas ir susisteminimas
Duomenų analizės atlikimas, taikant skirtingus metodus
Metodų tikslumo palyginimas
Rekomenduojamos paslaugos savybių klientui prognozavimas
Gautų rezultatų apibendrinimas ir išvadų suformavimas
Išvadų ir pasiūlymų trumpo pristatymo parengimas
Pakartotinės analizės atlikimas, atsižvelgiant į pateiktus pasiūlymus ir įžvalgas bei pristatymo parengimas
Reliacinių duomenų bazių priežiūros įgyvendinimas
Dalyvavimas komandos susitikimuose