Paieška

MECHANIKOS INŽINIERIAUS

Mechanikos inžinieriaus praktikos tikslas – padėti būsimam mechanikos inžinieriui sėkmingai integruotis į darbo rinką, susiejant jo turimas žinias su praktine veikla gamybos įmonėje ir tokiu būdu ugdant jo įgūdžius, reikalingus atlikti jaunesniojo mechanikos inžinieriaus funkcijas.
Užduotis Atsakomybės lygis Detalizavimas / rezultatai
Stebėjimas Asistavimas Savarankiškas darbas
Susipažinimas įmonėje atliekamais produktų projektavimo procesais
Susipažinimas su įmonės gamybos procesais
Susipažinimas su gaminių techniniais brėžiniais ir schemomis
Produkto projektavimas, naudojant CAD projektavimo programą
Produkto gamybos procesų aprašymas
Produkto gamybos procesų stebėjimas ir analizė
Produkto išbandymas, pritaikant įvairias analizes
Ataskaitos rengimas, atlikus bandymus
Dalyvavimas komandos susirinkimuose