Paieška

Praktikos planai

PIRKIMŲ VADYBININKAS Pirkimų vadybininkas – asmuo, užtikrinantis efektyvų medžiagų, įrangos, prekių ir paslaugų tiekimą tiek įmonės ar organizacijos poreikiams, tiek ir siekiant perparduoti. PRIEŠGAISRINIŲ SISTEMŲ INŽINIERIAUS Priešgaisrinių sistemų inžinieriaus praktikos tikslas – padėti būsimam priešgaisrinių sistemų inžinieriui integruotis į darbo rinką, susiejant jo turimas žinias su praktine veikla inžinerines paslaugas teikiančioje įmonėje ir tokiu būdu ugdant jo įgūdžius, reikalingus atlikti jaunesniojo priešgaisrinių sistemų inžinieriaus funkcijas. PROGRAMINĖS ĮRANGOS TESTUOTOJO Programinės įrangos testuotojo praktikos tikslas – padėti būsimam programinės įrangos testuotojui sėkmingai integruotis į darbo rinką, susiejant jo turimas žinias su praktine veikla informacinių technologijų įmonėje ir tokiu būdu ugdant jo įgūdžius, reikalingus atlikti jaunesniojo programinės įrangos testuotojo funkcijas. PROJEKTŲ ADMINISTRAVIMAS Projekto vadovas – asmuo, atsakingas už projekto planavimą ir jo sėkmingą įgyvendinimą nustatytais terminais. Projektų vadovo asistentas yra pavaldus projektų vadovui ir padeda jam planuojant ir įgyvendinant projektą. RINKODAROS PLANO RENGIMO (Didžiųjų duomenų analitikas) Sumanios praktikos tikslas – pasitelkiant tarpdiscipliniškumu paremtą komandinį darbą, atlikti vartotojų elgsenos tyrimą ir parengti rinkodaros planą ir tokiu būdu susieti ir ugdyti skirtingus studentų įgūdžius, reikalingus bendrai problemai spręsti. RINKODAROS PLANO RENGIMO (Rinkodaros specialistas) Sumanios praktikos tikslas – pasitelkiant tarpdiscipliniškumu paremtą komandinį darbą, atlikti vartotojų elgsenos tyrimą ir parengti rinkodaros planą ir tokiu būdu susieti ir ugdyti skirtingus studentų įgūdžius, reikalingus bendrai problemai spręsti. RINKODAROS PLANO RENGIMO (Verslo konsultantas) Sumanios praktikos tikslas – pasitelkiant tarpdiscipliniškumu paremtą komandinį darbą, atlikti vartotojų elgsenos tyrimą ir parengti rinkodaros planą ir tokiu būdu susieti ir ugdyti skirtingus studentų įgūdžius, reikalingus bendrai problemai spręsti. RINKODAROS SPECIALISTAS Praktikos tikslas - detaliai apibrėžti praktikos metu praktikanto įmonėje ar organizacijoje (priimančioje institucijoje) atliekamus darbus ir suplanuoti ir praktikos eigą. RYŠIŲ SU VISUOMENE SPECIALISTAS Ryšių su visuomene specialistai – taip pat vadinami komunikacijos specialistais, visuomenės informavimo specialistais ir pan. – padeda organizacijoms sukurti ir palaikyti teigiamus santykius su visuomene. TRANSPORTO PRIEMONIŲ MECHANIKO Transporto priemonių mechaniko praktikos tikslas – padėti būsimam transporto priemonių mechanikui sėkmingai integruotis į darbo rinką, susiejant jo turimas žinias su praktine veikla autoparką turinčioje įmonėje ir tokiu būdu ugdant jo įgūdžius, reikalingus atlikti jaunesniojo transporto priemonių mechaniko funkcijas. VAIZDO APSAUGOS SISTEMŲ INŽINIERIAUS Vaizdo apsaugos sistemų inžinieriaus praktikos tikslas – padėti būsimam vaizdo sistemų inžinieriui integruotis į darbo rinką, susiejant jo turimas žinias su praktine veikla inžinerines paslaugas teikiančioje įmonėje, ir tokiu būdu ugdant jo įgūdžius, reikalingus atlikti jaunesniojo vaizdo apsaugos sistemų inžinieriaus funkcijas. VERSLO KONSULTANTAS Verslo konsultantas – asmuo, savo kompetencijas ir specialisto įgūdžius panaudojantis siekiant paskatinti klientų įmonių augimą, veiklos produktyvumą ir veiksmingumą. WEB APLIKACIJŲ PROGRAMUOTOJO Web aplikacijų programuotojo praktikos tikslas – padėti būsimam Web aplikacijų programuotojui sėkmingai integruotis į darbo rinką, susiejant jo turimas žinias su praktine veikla informacinių technologijų įmonėje ir tokiu būdu ugdant jo įgūdžius, reikalingus atlikti jaunesniojo Web aplikacijų programuotojo funkcijas.