Paieška

Įmonėms

Gera praktika – sistema, sukurta tam, kad studentų praktikos organizavimo procesai Jūsų įmonėje vyktų paprasčiau ir sklandžiau, o praktikos rezultatai būtų naudingi ir kurtų realią vertę tiek studentams, tiek Jūsų organizacijai. Atlikus universitetų, įmonių atstovų bei studentų poreikių tyrimą, sukurta praktikos organizavimo sistema ir tinklalapis www.gerapraktika.lt, sudarantis galimybę efektyviau ir lengviau organizuoti praktiką. Jis padės Jums rasti tinkamų studentų, užmegzti ir palaikyti su jais kontaktą, elektroniniu būdu atlikti daug praktikai organizuoti būtinų veiksmų.

Tinklalapyje www.gerapraktika.lt:

  • Galėsite sukurti įmonės profilį ir pristatyti įmonę potencialiems praktikantams;
  • Galėsite pasinaudodami standartizuota forma kurti praktikos skelbimus;
  • Rasite tipinius praktikos planus įvairioms darbo sritims ir jų pagrindu galėsite kurti praktikos planus siūlomoms praktikos vietoms;
  • Matysite praktikantų pateiktas paraiškas į Jūsų paskelbtas praktikos vietas;
  • Galėsite susirašinėti su studentais, pretenduojančiais atlikti praktiką Jūsų įmonėje;
  • Rasite trišalės praktikos sutarties ir konfidencialumo sutarties ruošinius;
  • Matysite ir galėsite išspausdinti galutinį su praktikantu suderintą praktikos planą ir tvarkaraštį;
  • Matysite studento pateiktas praktikos ataskaitas;
  • Matysite praktikantų pateiktus įmonės įvertinimus;
  • Pagal standartizuotą formą įvertinsite praktikantą.

Išsami informacija apie tai, kaip naudotis tinklalapiu bei patarimai, susiję su kiekvienu praktikos etapu pateikiami atmintinėje.

„Gera praktika“ sukurta projekto „Vadybos ir ekonomikos studijų programų profesinės praktikos organizavimo modelio kūrimas ir diegimas“ metu. Jį inicijavo Lietuvos verslo darbdavių konfederacija – didžiausia smulkiajam ir vidutiniam verslui atstovaujanti organizacija Lietuvoje, vienijanti daugiau nei 1800 įmonių ir asocijuotų verslo struktūrų.

Konfederacija, atstovaudama savo narių interesams, aktyviai reaguoja į Lietuvos verslo aplinkos pokyčius, inicijuoja ne tik savo nariams, bet ir kitiems šalies verslo subjektams naudingus projektus. Viena iš verslui aktualių sričių – studentų profesinė praktika.

Kviečiame prisijungti prie GEROS PRAKTIKOS ir linkime, kad praktika būtų naudinga Jūsų organizacijai!

Projekto partneriai: ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas, Vilniaus kolegija, Socialinių mokslų kolegija, V. A. Graičiūno aukštoji vadybos mokykla, Alytaus kolegija, AB „Ūkio bankas“, UAB „SK Impeks Medicinos diagnostikos centras“, UAB „Neo Aljansas“, UAB „Mineraliniai vandenys“, AB „Stumbras“.

Projektas vykdomas pagal Lietuvos 2007-2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategijos Žmogiškųjų išteklių veiksmų programos prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ priemonę VP1-2.2-ŠMM-07-K „Studijų kokybės gerinimas, tarptautiškumo didinimas“.Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.

Jeigu norite išregistruoti įmonės profilį, prašome Jūsų kreiptis į portalo administratorių, parašydami laišką el. pašto adresu info@gerapraktika.lt