Paieška

GAMYBOS KOKYBĖS INŽINIERIAUS

Gamybos kokybės inžinieriaus praktikos tikslas – padėti būsimam gamybos kokybės inžinieriui sėkmingai integruotis į darbo rinką, susiejant jo turimas žinias su praktine veikla gamybos įmonėje ir tokiu būdu ugdant jo įgūdžius, reikalingus atlikti jaunesniojo gamybos kokybės inžinieriaus funkcijas.
Užduotis Atsakomybės lygis Detalizavimas / rezultatai
Stebėjimas Asistavimas Savarankiškas darbas
Susipažinimas su įmonėje atliekamais gamybos procesais
Susipažinimas su įmonėje naudojama gamybos valdymo sistema
Susipažinimas su gaminių techniniais brėžiniais ir schemomis
Duomenų suvedimas į gamybos valdymo sistemą
Pagaminto gaminio kokybės įvertinimas
Gaminio kokybės įvertinimo ataskaitos parengimas
Gaminių brėžinių darbuotojams išaiškinimas
Dalyvavimas komandos susirinkimuose