Paieška

Aukštosioms mokykloms

Gera praktika – sistema, sukurta tam, kad profesinė praktika būtų organizuojama efektyviai. Atlikus universitetų, įmonių atstovų bei studentų poreikių tyrimą, sukurta praktikos organizavimo sistema ir tinklalapis www.gerapraktika.lt, sudarantis galimybę efektyviau ir lengviau organizuoti praktiką: įmonėms – rasti tinkamus praktikantus ir parinkti jiems užduotis, studentams – susirasti naudingos praktikos vietas, universitetams – administruoti praktikos procesą.

Tinklalapyje www.gerapraktika.lt:

  • matysite įmonių profilius, reitingus bei praktikos skelbimus;
  • galėsite valdyti savo profilį – t.y. redaguoti informaciją apie aukštąją mokyklą;
  • matysite savo reitingą (visų Jūsų aukštajai mokyklai priklausančių studentų atliktų praktikų įvertinimų vidurkį);
  • galėsite įkelti tipinius savo aukštosios mokyklos dokumentus (prašymų formos, temų pasirinkimai ir t.t.).

Kviečiame prisijungti prie GEROS PRAKTIKOS ir linkime, kad praktikos organizavimas taptų sklandesnis!

Projekto partneriai: ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas, Vilniaus kolegija, Socialinių mokslų kolegija, V. A. Graičiūno aukštoji vadybos mokykla, Alytaus kolegija, AB „Ūkio bankas“, UAB „SK Impeks Medicinos diagnostikos centras“, UAB „Neo Aljansas“, UAB „Mineraliniai vandenys“, AB „Stumbras“.

Projektas vykdomas pagal Lietuvos 2007-2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategijos Žmogiškųjų išteklių veiksmų programos prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ priemonę VP1-2.2-ŠMM-07-K „Studijų kokybės gerinimas, tarptautiškumo didinimas“.

Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.