Paieška

Aukštosioms mokykloms

Gera praktika – sistema, sukurta tam, kad profesinė praktika būtų organizuojama efektyviai. Atlikus universitetų, įmonių atstovų bei studentų poreikių tyrimą, sukurta praktikos organizavimo sistema ir tinklalapis www.gerapraktika.lt, sudarantis galimybę efektyviau ir lengviau organizuoti praktiką: įmonėms – rasti tinkamus praktikantus ir parinkti jiems užduotis, studentams – susirasti naudingos praktikos vietas, universitetams – administruoti praktikos procesą.

Tinklalapyje www.gerapraktika.lt:

  • matysite įmonių profilius, reitingus bei praktikos skelbimus;
  • galėsite valdyti savo profilį – t.y. redaguoti informaciją apie aukštąją mokyklą;
  • matysite savo reitingą (visų Jūsų aukštajai mokyklai priklausančių studentų atliktų praktikų įvertinimų vidurkį);
  • galėsite įkelti tipinius savo aukštosios mokyklos dokumentus (prašymų formos, temų pasirinkimai ir t.t.).

Kviečiame prisijungti prie GEROS PRAKTIKOS ir linkime, kad praktikos organizavimas taptų sklandesnis!

Projekto partneriai: Marijampolės kolegija, Vilniaus kolegija, Utenos kolegija, Mykolo Romerio universitetas, Šiaulių valstybinė kolegija, Vytauto Didžiojo universitetas.

Projektas vykdomas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ įgyvendinimo priemonę 09.3.1-ESFA-K-731 „Studijų kokybės gerinimas“. Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.

Jeigu turi klausimų, kreipkitės į portalo administratorių, parašydami laišką el. pašto adresu info@gerapraktika.lt.