Paieška

RINKODAROS PLANO RENGIMO (Verslo konsultantas)

Sumanios praktikos tikslas – pasitelkiant tarpdiscipliniškumu paremtą komandinį darbą, atlikti vartotojų elgsenos tyrimą ir parengti rinkodaros planą ir tokiu būdu susieti ir ugdyti skirtingus studentų įgūdžius, reikalingus bendrai problemai spręsti.
Užduotis Atsakomybės lygis Detalizavimas / rezultatai
Stebėjimas Asistavimas Savarankiškas darbas
Susipažinimas su problema ir jos priežasčių identifikavimas
Sprendimo būdų nustatymas
Vartotojų elgsenos tyrimo atlikimas ir rinkodaros plano parengimas
Reikalingų duomenų ir analizių apibrėžimas, duomenų interpretavimas, įmonės paslaugos/produkto analizė
Pasiruošimas tarpiniam pristatymui
Tarpinis atlikto tyrimo ir parengto rinkodaros plano pristatymas
Vartotojų elgsenos tyrimo tikslinimas ir rinkodaros plano tikslinimas
Reikalingų duomenų ir analizių apibrėžimas, duomenų interpretavimas
Pasiruošimas galutiniam pristatymui
Galutinis atlikto tyrimo ir parengto rinkodaros plano pristatymas