Paieška

INSTRUKCIJA (TIPINIS SUMANIOS PRAKTIKOS PLANAS)

Sumani praktika – tai komandiniu darbu ir tarpdiscipliniškumu pagrįsta studentų iš skirtingų studijų krypčių praktika, skirta išspręsti realią problemą organizacijoje. Suformulavusi problemą, organizacija sprendžia, ar organizuos sumaniąją praktiką organizacijos ribose, ar bendradarbiaus su kitomis organizacijomis (t. y. studentų komanda bus sudaryta, priimant praktikantus skirtingose organizacijoje). Sumanios praktikos metu yra ugdomi studentų specialieji profesiniai gebėjimai, tobulinami analitiniai bei realių problemų sprendimo įgūdžiai. Planuojant sumanią praktiką, dėmesys turi būti kreipiamas į: inovatyvių sprendimų taikymą studentų praktinės veiklos planavimo procese; šio proceso priežiūrai bei praktikos metų įgytų kompetencijų vertinimui. Sumanios praktikos atlikimui organizacijai(-oms) rekomenduojama priimt 3 studentus, iš kurių bent 2 studentai būtų iš skirtingų studijų krypčių. Tiek individualus, tiek komandinis studentų darbas sudarys sinergiją, ieškant efektyviausių problemos sprendimo būdų organizacijoje ir už jos ribų. Pažymėtina, kad sumanios praktikos organizavimas suteiks galimybes vystyti studentų verslumo ir inovacijų kompetencijas, kurios gali būti pritaikytos platesniuose ir aukštesnio lygmens kontekstuose nei vienoje darbovietėje ar įmonėje.