Paieška

Asociacija Kauno moters užimtumo informacijos centras

Adresas: Savanorių pr. 1-2a
El. paštas: info@muic.lt
Telefonas: +37061245945
Interneto svetainė: http://www.muic.lt/

Apie įmonę

Tai visuomeninė organizacija, dirbanti su moterimis ir moterų labui. Nuo pat savo įsikūrimo 1994 m. Kauno moters užimtumo informacijos centras (KMUIC) dirba socialinės atskirties ir skurdo mažinimo srityje. Nuolat teikia bendrąsias socialines paslaugas, kurios atitinka Socialinių paslaugų katalogą (2013 m. liepos 4 d. Nr. A1-368). Tokios viešosios politikos sritys, kaip užimtumas ir socialinė įtrauktis, švietimas, viešasis valdymas, lygios galimybės, regioninė plėtra yra KMUIC veiklos prioritetai. Socialinės ekonomikos bei užimtumo ir suaugusiųjų švietimo srityse kuria novatoriškas švietimo bei mokymo programas, organizuoja mentorystę bei savanorystę. Per savanoriška veiklą skatina demokratinį jaunų žmonių dalyvavimą viešajame valdyme, plėtoja jų solidarumo vertybes, skatina laisvą mintį ir kritinę refleksiją. Savo veiklomis prisideda sprendžiant specifinių diskriminacijos ir atskirties formų, kurias patiria žmonės su negalia, klausimus. Prisidedama prie kliūčių, dėl kurių, negalią turintys asmenys negali lygiais pagrindais dalyvauti visuomenės gyvenime, šalinimo.

Šios įmonės praktikos pasiūlymai

Skelbimo pavadinimas Miestas Galioja iki
Kauno moters užimtumo informacijos centras Kaunas 2023 - 12 - 31