Paieška

LCC tarptautinis universitetas

El. paštas: mpavlovic@lcc.lt
Tipas: Universitetas
Adresas: Kretingos 36, LT - 92307
Telefonas: +370 46 241392
Svetainės adresas: http://www.lcc.lt
Studentų skaičius: 52

Aprašymas

LCC tarptautinis universitetas yra Lietuvoje ir užsienyje pripažinta aukštoji mokykla, vykdanti pirmosios ir antrosios pakopos studijas, paremtas artes liberales modeliu.
LCC buvo įsteigtas 1991 metais Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos kvietimu. Jo steigėjai - privatūs JAV, Kanados ir Lietuvos fondai, tuo metu tikėję, kad nauja aukštoji mokykla paįvairins Lietuvos švietimo sistemą, įneš naują mokymo stilių, praplės akademinių galimybių ribas.
Pagrindinis artes liberales mokymo principas - taikant aktyvius mokymo metodus teikti platų išsilavinimą, skiepyti krikščioniško gyvenimo vertybes, lavinti jaunimo bendrąją erudiciją, saviraišką, ugdyti aktyvias, doras ir sąžiningas asmenybes, gebančias prisitaikyti prie nuolat kintančių visuomenės poreikių. LCC skatina studentus tapti iniciatyviais piliečiais, nebijoti prisiimti atsakomybės ir aktyviai dalyvauti savo šalies visuomeniniame gyvenime.
Šiuo metu LCC tarptautiniame universitete mokosi apie 650 studentų iš daugiau nei 20 pasaulio šalių. 60 % sudaro Lietuvos gyventojai, 40 % atvykusių iš užsienio valstybių. Kiekvieną semestrą studentų skaičių papildo dar 35 studentai, atvykstantys čia studijuoti pagal mainų programą su Šiaurės Amerikos universitetais.
Dėstytojų sudėtis taip pat įvairi. Beveik trečdalis jų yra lietuviai , kiti - iš Vakarų Europos, Kanados ir JAV.
LCC yra Lietuvos Respublikoje pripažinta nevalstybinė aukštoji mokykla, teikianti kvalifikacinius bakalauro bei magistro laipsnius.
Studentų pasirinkimui siūlomos:
Bakalaurinės programos: Verslo administravimas, Anglų kalba ir literatūra, Psichologija, Evangeliškoji teologija
Septynios gretutinės studijų programos: Verslo administravimas, Anglų kalba ir literatūra, Evangeliškoji teologija, Lituanistinės studijos, Psichologija,Sociologija, Konfliktologija.
Magistro studijų programa: Užsienio kalbų mokymas: anglų kalba (TESOL)