Paieška

Alytaus kolegija

El. paštas: rastal@akolegija.lt
Tipas: Kolegija
Adresas: Merkinės g. 2b, LT-62252
Faksas: +370 315 79132
Telefonas: +370 315 79075
Svetainės adresas: http://www.akolegija.lt
Studentų skaičius: 15

Aprašymas

Alytaus kolegija - aukštoji mokykla, tenkinanti verslo specialistų rengimo poreikius besikeičiančioje globalioje rinkoje; taikanti naujausias technologijas studijų procese; aktyviai ir sėkmingai besiintegruojanti tarptautinėje erdvėje kaip mokymo institucija, mokslo taikomųjų tyrimų centras; kultūros ir mokslo židinys; neatsiejama teigiamo Lietuvos įvaizdžio dalis; atvira visuomenei, konkurencinga, teikianti galimybę kiekvieno jos nario saviraiškai.
Vienas svarbiausių AK akademinės bendruomenės tikslų – pasiūlyti žinių siekiantiesiems kuo daugiau šiuolaikiškų, laiko aktualijas atliepiančių ir rinkos poreikius tenkinančių studijų programų ir kartu siekti, kad studijų metai studentams būtų produktyvūs pirmiausia kokybės prasme.
VADYBOS, INŽINERIJOS bei INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJŲ fakultetuose studijų programų spektras pakankamai platus ir įvairiapusis. Studentai siekia profesijos bakalauro diplomų ir įgyja akademines bei profesines kompetencijas Verslo vadybos, Marketingo vadybos, Įstaigų ir įmonių administravimo, Programavimo kompiuteriams, Informacinių sistemų technologijų, Įmonių finansų vadybos, Finansų, Kompiuterinių tinklų administravimo, Elektroninės leidybos technologijų, Buhalterinės apskaitos, Prekybos vadybos, Sausumos transportu technologijų, Automobilių techninio eksploatavimo ir Statinių inžinerinių sistemų aukštojo mokslo studijų programose.
2010 m. Alytaus kolegijai suteikta Diplomo priedėlio (DS) etiketė. DS etiketė - tarptautiškumą puoselėjančios institucijos atpažinimo ženklas.