Paieška

Alytaus kolegija

El. paštas: rastal@akolegija.lt
Tipas: Kolegija
Kodas: 111965327
Adresas: Studentų g. 17, LT-62252
Faksas: +370 315 79132
Telefonas: +370 315 79075
Studentų skaičius: 27

Aprašymas

Alytaus kolegija - aukštoji mokykla, tenkinanti verslo specialistų rengimo poreikius besikeičiančioje globalioje rinkoje; taikanti naujausias technologijas studijų procese; aktyviai ir sėkmingai besiintegruojanti tarptautinėje erdvėje kaip mokymo institucija, mokslo taikomųjų tyrimų centras; kultūros ir mokslo židinys; neatsiejama teigiamo Lietuvos įvaizdžio dalis; atvira visuomenei, konkurencinga, teikianti galimybę kiekvieno jos nario saviraiškai.
Vienas svarbiausių AK akademinės bendruomenės tikslų – pasiūlyti žinių siekiantiesiems kuo daugiau šiuolaikiškų, laiko aktualijas atliepiančių ir rinkos poreikius tenkinančių studijų programų ir kartu siekti, kad studijų metai studentams būtų produktyvūs pirmiausia kokybės prasme.
INŽINERIJOS IR BIOMEDICINOS bei INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJŲ fakultetuose studijų programų spektras pakankamai platus ir įvairiapusis. Studentai siekia profesijos bakalauro diplomų ir įgyja akademines bei profesines kompetencijas Bendrosios praktikos slaugos, Tarptautinio verslo, Transporto ir logistikos verslo, Verslo vadybos, Įstaigų ir įmonių administravimo, Finansų, Buhalterinės apskaitos, Maisto produktų technologijų, Statinių inžinerinių sistemų, Kompiuterinių tinklų administravimo, Informacinių sistemų technologijų, Multimedijos, dizaino ir leidybos technologijų, Automobilių techninio eksploatavimo aukštojo mokslo studijų programose.
2010 m. Alytaus kolegijai suteikta Diplomo priedėlio (DS) etiketė. DS etiketė - tarptautiškumą puoselėjančios institucijos atpažinimo ženklas.