Ieškai organizacijos, kurioje norėtum savanoriauti? Spausk čia

Sertifikavimas

Įstaigos, kurios organizuodamos profesinę praktiką taiko „Geros praktikos“ kokybės standartus, gali gauti tai patvirtinantį „Geros praktikos“ kokybės sertifikatą.

„Geros praktikos“ kokybės sertifikatas patvirtina, kad įstaiga laikosi praktikos kokybės standartų ir praktiką vykdo naudodamasi www.gerapraktika.lt sistema. Suteikus sertifikatą, tinklapyje www.gerapraktika.lt prie įstaigos pavadinimo yra rodomas sertifikato ženklas. Įstaigai taip pat išduodamas spausdintas sertifikavimo pažymėjimas.

Visas įstaigas kviečiame susipažinti su sertifikavimo reikalavimais ir pateikti prašymą sertifikatui gauti. Sertifikatas padės praktikantų ieškančioms įstaigoms pritraukti geresnių studentų, nes tai yra ženklas, kad įstaiga atsakingai žiūri į praktikas ir yra įsipareigojusi laikytis kokybiškos praktikos organizavimo reikalavimų.

Sertifikatą suteikia Lietuvos verslo darbdavių konfederacija. Sertifikatas suteikiamas neribotam laikui, tačiau gali būti panaikintas, jei paaiškėtų faktai, jog įstaiga nesilaiko sertifikavimo dokumentuose įvardintų reikalavimų.

Norėdami gauti „Geros praktikos“ kokybės sertifikatą, turite atlikti kelis paprastus žingsnius:

  1. Susipažinti su „Geros praktikos“ kokybės standarto nuostatomis;
  2. Pasirašyti kokybės standartą, tuo patvirtindami, kad įsipareigojate laikytis jo nuostatų;
  3. Užpildyti praktikos proceso įstaigoje įvertinimo anketą ir ją pasirašyti;
  4. Užpildyti prašymą dėl sertifikavimo.
  5. Visus tris užpildytus, pasirašytus ir įstaigos antspaudu patvirtintus dokumentus siųsti:
    1. faksu (8 5) 249 64 48;
    2. arba adresu: Lietuvos verslo darbdavių konfederacija, Algirdo g. 31, LT-03219 Vilnius.

Po to, kai Konfederacija gaus Jūsų siųstus dokumentus, su Jumis susisieks už sertifikavimą atsakingas asmuo ir praneš, kaip ir kada galėsite atsiimti „Geros praktikos“ kokybės sertifikatą.

Kviečiame pasinaudoti šia galimybe ir sustiprinti savo įvaizdį tarp būsimų savo įstaigos darbuotojų!

Iškilus klausimų, kreiptis į Lietuvos darbdavių konfederaciją, [email protected].

8 610 22774