Ieškai organizacijos, kurioje norėtum savanoriauti? Spausk čia

Vilniaus universitetas

Adresas: Universiteto g. 3, LT-01513, Vilnius
Telefonas: +370 5 268 7001
Faksas: +370 5 268 7009
El. pašto adresas: [email protected]
Svetainė: www.vu.lt

Aukštosios mokyklos aprašymas

Įkurtas 1579 metais remiantis europietiškos krikščioniškosios kultūros ir švietimo tradicijomis, mokslo ir studijų vienovę laikydamas pamatiniu visos veiklos principu, kurdamas ir skleisdamas žinias bei išlaikydamas aukštą akademinę kompetenciją, Vilniaus universitetas: • užtikrina autentiškosios universitetinės kultūros tęstinumą ir per šimtmečius išsaugotų tradicijų bei naujų idėjų tarpusavio turtinimo aplinką; • puoselėja minties laisvę ir nuomonių įvairovę, atvirumą pasaulio idėjoms ir inovacijoms, kolegialumo, tarpusavio pagarbos, pasitikėjimo ir akademinės etikos vertybes; • išsaugo ir stiprina lyderio vaidmenį tarp kitų Lietuvos mokslo institucijų visose klasikinio universiteto prigimtį išreiškiančiose mokslo srityse ir skatina tarptautiniu lygiu pripažintus, ypač tarpdalykinio pobūdžio, mokslinius tyrimus; • sudaro sąlygas studijuojantiems įgyti universalų išsilavinimą ir tapti veikliais bei atsakingais specialistais, pasižyminčiais plačiais pažinimo ir profesinio tobulėjimo visą gyvenimą poreikiais ir gebėjimais, aktyviais valstybės veiklos ir visuomenės gyvenimo dalyviais; • siekia, kad visų formų studijų kokybė atitiktų tarptautinį lygmenį ir tenkintų studijuojančiųjų, visuomenės ir valstybės poreikius.

8 610 22774