Ieškai organizacijos, kurioje norėtum savanoriauti? Spausk čia

V. A. Graičiūno aukštoji vadybos mokykla

Adresas: Kęstučio g. 57a, LT-44303, Kaunas
Telefonas: +370 37 320281
Faksas: +370 37 422997
El. pašto adresas: [email protected]
Svetainė: www.avm.lt

Aukštosios mokyklos aprašymas

V. A. GRAIČIŪNO AUKŠTOJI VADYBOS MOKYKLA (AVM) UNIVERSITY COLLEGE AVM yra taikomųjų studijų aukštojo mokslo institucija, rengianti specialistus pagal šias studijų programas: • Tarptautinis verslas • Marketingo vadyba • Turizmas • Logistikos vadyba • Įstaigų administravimas • Teisė. Profesinio bakalauro išsilavinimas yra taikomojo pobūdžio, orientuotas į gebėjimą įgyti ir taikyti žinias verslo ir teisės aplinkoje. Siekdama parengti darbo rinkos poreikius atitinkančius specialistus, AVM studijas vykdo glaudžiai bendradarbiaudama su verslo ir teisės aplinkos įmonėmis bei organizacijomis. Remiantis verslo įmonių rekomendacijomis bei profesinių kompetencijų tyrimų rezultatais nuolat yra tobulinamos studijų programos, jungiančios akademinio ir profesinio lauko interesus. AVM studijų programose išskirtinis dėmesys skiriamas praktinių įgūdžių ugdymui, numatant praktikai ne mažiau 30 % viso studijų laiko. Siektinas praktines kompetencijas studentai įgyja realios veiklos įmonėse ir organizacijose. Studentai atlieka dviejų tipų praktikas: • Specialybės įgūdžių lavinimo praktika (trukmė 2,5 mėn.); • Specialybės baigiamoji praktika (trukmė 2,5 mėn.). Greta specialybės kompetencijų ugdymo AVM programos išsiskiria dėmesiu ir asmeninių kompetencijų ugdymui bei skatinimui plėtoti pažintines kompetencijas (mokytis visą gyvenimą) - to reikalauja spartus profesinės veiklos kintamumas. Sekdama pokyčius Europos aukštojo mokslo erdvėje, AVM atnaujina studijų programas tarptautiškumo aspektu, rengdama jas anglų kalba. Tokiu būdu studentams sudaromos galimybės pasirengti darbui tarptautinėje verslo aplinkoje. Siekiama ugdyti rytdienos Lietuvos ir Europos darbo rinkos poreikius atitinkančius specialistus.

8 610 22774