Ieškai organizacijos, kurioje norėtum savanoriauti? Spausk čia

Klaipėdos valstybinė kolegija

Adresas: Jaunystės g. 1, LT-91274, Klaipėda
Telefonas: +37046489132
Faksas: +37046314575
El. pašto adresas: [email protected]
Svetainė: www.kvk.lt

Aukštosios mokyklos aprašymas

Aukštosios mokyklos aprašymas KLAIPĖDOS VALSTYBINĖ KOLEGIJA- trečia pagal dydį Lietuvos kolegija- aukštoji mokykla, rengianti technologijos, fizinių ,biomedicinos, socialinių mokslų sričių specialistus. Visos studijų programos parengtos, atsižvelgus į rinkos poreikius, socialinių partnerių siūlymus, užsienio patirtį, ir yra patrauklios ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje. Trijuose kolegijos fakultetuose-SOCIALINIŲ MOKSLŲ, TECHNOLOGIJŲ bei SVEIKATOS MOKSLŲ- studijuoja ir siekia profesijos bakalauro diplomo virš 4000 studentų pagal 28 studijų programas. 2010 m. Klaipėdos valstybinei kolegijai , kaip tarptautiškumą puoselėjančiai institucijai ,suteikta teisė (Diploma Supplement Label) teikti tarptautinio lygmens Diplomo priedelį. Studijoms, laboratoriniams , praktiniams darbams įrengtos specializuotos auditorijos ir laboratorijos su modernia įranga. Studentams sudarytos visos sąlygos atlikti praktiką kolegijos socialinių partnerių įmonėse; kultūros, ugdymo ir sveikatos institucijose. Praktinius verslumo įgūdžius studentai ugdo ir pačioje kolegijoje-keturiose verslo praktinio mokymo firmose (toliau tekste VPMF). 3 iš jų : „Studauto“, „Kopija“ ir „Pamarys“ yra akredituotos Europen – Pen asociacijoje. Akredituotos firmos turi teisę dalyvauti tarptautinėse VPMF mugėse ir prekiauti su 7500 VPMF 42 pasaulio šalyse. Tokiu būdu studentai turi galimybę įgyti bendravimo ir bendradarbiavimo verslo pasaulyje įgūdžių. O studentams, parengusiems ataskaitas pagal visus Europen-Pen reikalavimus, yra išduodami Europos kokybės pažymėjimai. Kolegija bendradarbiauja su socialiniais partneriais Lietuvoje ir užsienyje, prisidėdama įgyvendinant modernų ir Europos aukštojo mokslo erdvės reikalavimus atitinkantį studijų procesą. Dėstytojai ir studentai pagal mainų programas gali plėtoti akademiškumą daugybėje užsienio šalių ir Lietuvos aukštojo mokslo institucijose, įvairiose organizacijose bei naudotis “Mokymosi visą gyvenimą“ programomis.

8 610 22774